Shop now open! Share your love of music and support Playlist for Life. Visit now.

Shop now open! Share your love of music and support Playlist for Life. Visit now.

Mar deidhinn

Photo of founder Sally Magnusson and her mother Mamie

‘S e buidheann-charthannais ciùil is seargadh-inntinn a tha ann am Playlist for Life. Chuireadh a’ bhuidheann-charthannais air bhonn ann an 2013 leis an sgrìobhadair is craoladair Sally Magnusson as dèidh bàs a màthar, Mamie, a dh’fhuiling le seargadh-inntinn. Tha ar sealladh simplidh: tha sinn ag iarraidh gum bi clàr-cluiche pearsanta fa leth aig gach neach le seargadh-inntinn agus gum bi fios aig an neach-dàimh is neach-cùraim gu lèir  ciamar a chleachdas iad e.

Buadhan clàran-cluiche phearsanta

Thairis air fichead bliadhna de rannsachadh saidheans thathas air sealltainn gun toir èisteachd ri clàr-cluiche pearsanta deagh-bhuaidh air beatha dhaoine le seargadh-inntinn. Gu dearbh, ‘s iomadh buannachd dhan inntinn an tha an cois èisteachd ri ceòl a tha brìoghmhor gu pearsanta, gheibh neach sam bith buannachd à clàr-cluiche. Faodaidh clàran-cluiche pearsanta:

  • cuideachadh le iomagain
  • do chuir ann an sunnd nas fheàrr
  • obair dhuilich a dhèanamh nas fhasa
  • cuimhne a dhùsgadh a chuidicheas le teaghlaichean is luchd-cùraim ceangal a dhèanamh.

Cleachdaidh Playlist for Life buaidhean cumhachdach ciùil phearsanta gus cuideachadh le neach sam bith fo bhuaidh seargadh inntinn, an teaghlaichean is a luchd-cùraim. Ged a b’ e ceòl bhon chiad dannsa, tàladh on òige, no ceòl à prògram telebhisein, bheir ceòl sinn air ais gu uair eile agus eachdraidh ar beatha a chuir nar cuimhne, gar toirt air ais. Faodaidh do chuid òrain is cuimhne cuideachadh le daoine le seargadh-inntinn ceangal a dhèanamh le teaghlach, caraidean is luchd-cùraim. 

Tòisich

Tha ceòl anns a h-uile h-àite agus na phàirt de ar beatha làitheil. Tha do chlàr-cluiche pearsanta cho sònraichte riut fhèin, bu chòir ceòl a tha pearsanta is a tha dùsgadh deagh chuimhne no faireachdainnean mhath a bhith anns a’ chlàr-cluiche agad. Bu chòir fuinn a bhith ann a bheir air ais thu uair sam bith a chluinneas tu iad, a bhios gad thoirt air ais gu uair, neach no àite eile. Uile gu lèir nì iad clàr-cluiche do bheatha. 

Tha tòiseachadh cho furasta ri èisteachd ri ceòl no seinn fhèin. Am bheil òrain ann a tha dùsgadh cuimhne? Sgrìobh iad. Tha thu mar-thà a’ cruthachadh clàir-cluiche phearsanta dhut fhèin!

Gus do chlàr-cluiche phearsanta a chruthachadh, feumar ceòl a lorg a tha sònraichte dhuinn fhìn agus a chuir ann an aon àite. Faodaidh do chlàr-cluiche phearsanta a bhith goirid no fada. Faodar a sgrìobhadh air pàipear. Faodar a chlàradh is a mheasgachadh air teip no air coimpiutair le prògram mar Spotify no iTunes.

Feuch am faigh sibh cuid de na goireasan saor is an asgaidh a tha againn gus cuideachadh aig gach ìre de chruthachadh do chlàr-cluiche fhèin: bho bhith a’ lorg fuinn gu ceòl a chleachdadh gu h-èifeachdach is clàr-cluiche a chuir gu feum ann am beatha làitheil. 

Goireasan

PDF Tòiseachaidh (clàr didseatach eadar-ghnìomhach) 

Faigh a-mach mu bhuannachdan clàran-cluiche pearsanta agus ciamar a nithear ceangal tro cheòl

Clàran-cluiche Spotify

Tha na clàran-cluiche Spotify againn  a’ dèiligeadh ri  farsaingeachd chuspairean is tha iad rim faighinn saor is an asgaidh